Dinàmica bullying

 

Dinàmica Bullying

Unitat: LliD

Objectius:

– Detectar si un infant pateix bullying.

– Aprendre a afrontar i comunicar la situació.

En primer lloc, hi ha 8 preguntes que es poden fer per detectar si un nen pateix bullying (imp: que les preguntes importants siguin al centre del qüestionari):

1. Explica breument que has fet al cap de setmana

2. Tens amics fora de l’escola/Cau? Jugues amb ells?

3. Quants amics creus que tens a l’escola/Cau?

4. Tens algun problema a l’escola/cau amb els companys? Explica’l.

5. Amb qui no t’agrada jugar?

6. Tenies ganes de venir a l’escola al dilluns/ al cau dissabte?

7. Què és el que menys t’agrada de l’escola/cau?

8. Què és el que més t’agrada de l’escola/cau?

En segon lloc,  després de les preguntes es mira el vídeo “Bully Dance”:

Després del vídeo, es pregunta als infants “Creieu que el vídeo acaba bé”? Si algú respon que SI pot ser que pateixi bullying.

Per acabar, se’ls pot posar exemples de la vida quotidiana, com el fet de que tu vas al cine amb una amic i al tornar et trobes el cotxe amb els vidres trencats, si series un “xivato”  al explicar-ho a la policia, i d’aquesta manera fer-los veure que quan vegin que fan mal  algú i el maltracten que ho diguin a un adult (monitor, mestres…).

Material: vídeo, paper i llapis

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *