Recull de jocs de coneixença

 

Acomulanoms/ Frase maleïda

Unitats: totes.

Objectius:

–          Treballar la memòria i l’atenció.

Desenvolupament: ens col·loquem en rotllana, i comença una persona dient una paraula, si no ens coneixem podem fer-ho amb els noms, sinó, podem utilitzar paraules d’un tema concret o a l’atzar. La segona persona ha de dir la primera paraula i la seva, i així consecutivament. Així doncs, cada cop hi hauran més paraules i serà més difícil recordar-les.

Material: no requereix material.

Aïllant

Unitats: LLiD, RiNg i PiC.

Objectius:

–          Crear cohesió de grup.

–          Fomentar la coneixença del grup.

Desenvolupament: tots els participants es col·loquen en rotllana menys un, que està al mig i té l’aïllant (parador). Comença una persona de la rotllana dient el nom d’un altre company. El parador ha d’intentar tocar al cap de la persona que han dit amb l’aïllant, però la persona anomenada, per evitar que la toquin, ha de dir el nom d’algú altre, llavors el parador haurà d’intentar toca la següent persona anomenada, i així consecutivament fins que aconsegueixi tocar el cap a un company abans que hagi dit el nom d’algú altre. En aquest cas, el company tocat passarà a ser el parador.

*Variant: a altres llocs aquest joc es coneix com “l’ampolla” i enlloc de jugar amb un aïllant, utilitzen una ampolla de plàstic (s’ha d’anar en compte)

Material: un aïllant.

Els cercles 

TÍTOL Els cercles
TIPUS d’activitat (joc, raid, vetllada…) Joc de coneixença
UNITATs A partir de LL/D
OBJECTIUS   Relacionar-se amb el grup.Millorar la cohesió del grup.
MATERIAL No es necessita material
FONT (AEiG) AEiG Cavall Bernat
DESENVOLUPAMENTEs fan dos cercles, un interior i un altre exterior. Els de dintre miren cap a fora i els de fora miren cap a dintre. Els de fora van donant voltes fins que el monitor diu stop. Estaran davant una persona del cercle de dins i s’hauran de dir 4 coses per conèixer-se.

El director d’orquestra

TÍTOL El director d’orquestra
TIPUS d’activitat (joc, raid, vetllada…) Joc de coneixença
UNITATs totes
OBJECTIUS  Relacionar-se amb el grup.Millorar la cohesió del grup.
MATERIAL No es necessita material
FONT (AEiG) AEiG Cavall Bernat
DESENVOLUPAMENTEs fa un cercle un marxa, i s’escull a un del grup perquè vagi fent moviments i tots els altres l’hauran de seguir, entra el que està fora quan el cercle ja ha començat a fer moviments, hauran d’anar canviant els moviments seguint el director d’orquestra i el que ha entrat ha d’esbrinar qui és el director.

Els globus

TÍTOL Petar el globus
TIPUS d’activitat (joc, raid, vetllada…) Jocs de coneixença
UNITATs Totes
OBJECTIUS 
  • Coneix-se’ns millor
  • Treball en equip

 

MATERIAL Globus
FONT (AEiG) AEiG Cavall Bernat
DESENVOLUPAMENTCadascú es lligarà un globus i s’haurà d’intentar, amb els peus, petar-ne els màxims

Fan

TÍTOL El Fan
TIPUS d’activitat (joc, raid, vetllada…) Joc de coneixença
UNITATs totes
OBJECTIUS  Trencar el gelMillorar la coneixença del grup
MATERIAL No es necessita material
FONT (AEiG) AEiG Cavall Bernat
DESENVOLUPAMENTEls participants van caminant per l’espai i quan es troven davant d’algú juguen a pedra paper estisora. El que perd, es posa a darrera del que ha guanyat formant un tren i corejant el seu nom (exemple: SARA! SARA!). Així succesivament fins que es troven dos gran cues de gent i juguen la última partida.

Filera sense parlar

TÍTOL Filera sense parlar
TIPUS d’activitat (joc, raid, vetllada…) Joc de coneixença
UNITATs totes
OBJECTIUS   Trencar el gelMillorar la coneixença del grup
MATERIAL No es necessita material
FONT (AEiG) AEiG Cavall Bernat
DESENVOLUPAMENTFan una filera i s’ha d’ordenar per número de peu, edat, mes,… sense parlar entre ells i en un temps determinat, i no poden sortir d’un pam de cada costat

Kiss me

Unitats: totes.

Objectius:

–          Millorar la confiança entre gèneres.

Desenvolupament: els participants estan asseguts en una rotllana de manera intercalada (noi-noia). Als nois se’ls dóna un número a cada un i a les noies una lletra. Un dels jugadors es col·loca assegut al mig de la rotllana i diu una lletra i  un número, per exemple F5. Llavors si el que hi ha la mig és un NOI, la noia F li ha de fer un petó i el noi 5 ho ha d’intentar impedir fent-li un petó a la noia F. Ara bé, si al mig hi ha una NOIA és al revés. El que perd es queda al mig i així es continua jugant. Habitualment  a aquest joc s’hi juga en versió tot s’hi val, procureu doncs tenir apunt una farmaciola ben plena!!

Variant: aquest joc també es pot utilitzar  com a joc de coneixença,  utilitzant els noms dels jugadors en comptes de lletres i números. És un joc on hi ha bastant contacte.

Material:  no requereix material.

Les escultures

TÍTOL Joc de les escultures
TIPUS d’activitat (joc, raid, vetllada…) Jocs de coneixença
UNITATs Totes
OBJECTIUS

 

  • Coneix-se’ns millor
  • Treball en equip

 

MATERIAL Globus
FONT (AEiG) AEiG Cavall Bernat
DESENVOLUPAMENT

Per grups, es dirà un ítem (p.ex. avió) i s’haurà de construir la figura.

Llana

Unitats: totes.

Objectius:

–          Conèixer els membres dels grups.

Desenvolupament: tenim un cabdell, el passem a una persona i ens presentem, ens quedem una punta del cabdell, i així tothom fins que sembla una teranyina, llavors es fa al revés i es desfà la teranyina.

Material: un cabdell de llana.

Llençol

Unitats: totes.

Objectius:

–          Aprendre’s el nom de les persones d’un grup.

–          Relacionar-se amb el grup.

Desenvolupament: es divideix als participants en dos grups. Cada grup es posa en fila al davant del llençol (un per cada banda) de manera que els jugadors de diferent equip estan cara a cara però no es veuen amb el llençol. Al baixar-se el llençol, les persones que es veuen (es a dir els primers de la filera) han de dir el nom de la persona que veuen, abans que ho digui l’altre. Qui trigui més queda eliminat. Guanya el grup que mes participants tingui al final de la ronda.

Material: un llençol, tovallola…

Font: el Rebost.

Mur del Facebook

TÍTOL El mur del Facebook
TIPUS d’activitat (joc, raid, vetllada…) Joc de coneixença
UNITATs PiC i T
OBJECTIUS   Cohesionar el grup 
MATERIAL Boli, paper, colors
FONT (AEiG) AEiG Cavall Bernat
DESENVOLUPAMENTConstruïm un mur del facebook:

Cada noi/a tindrà un foli i un bolígraf i tindrà que dibuixar-nos el seu mur de facebook amb la seva foto de perfil i de portada, estudis, feina, links d’interès, publicacions, esports, música….

Un cop cadascú te el seu omplert tenen que fer una breu exposició del seu mur i si a la resta li agrada li donaran un like.

Per a comprovar que tots hem estat atents a les explicacions dels diferents perfils farem preguntes a l’atzar en el cas que algú falli amb ceres li escriurem el nom d’aquesta persona en alguna part del cos per a que se’n recordi.

Nus humà

TÍTOL Nus humà
TIPUS d’activitat (joc, raid, vetllada…) Joc de coneixença
UNITATs totes
OBJECTIUS   Relacionar-se amb el grup. 
MATERIAL No es necessita material
FONT (AEiG) AEiG Cavall Bernat
DESENVOLUPAMENTEs fa una rotllana i un queda fora amb els ulls tapats, els altres s’agafen de les mans i es comencen a enredar, criden el que s’ha quedat fora del cercle i aquest ha de desfer el nus, sense fer mal i sense que es deixin anar de les mans.

Ou ferrat

Unitats: totes.

Objectius:

–          Treballar la interacció de grup.

Desenvolupament: el grup es disposa en dues rotllanes concèntriques que es miren entre sí. Tothom ha de tenir la seva parella a davant i recordar-se de qui és. Comencen a girar les dues rotllanes en sentits oposat. Quan es diu PROU!!, o bé, s’atura la música (si n’hi ha), tothom corre a buscar la seva parella, i quan es troben s’abracen i  seuen de cul a terra. L’última parella a seure s’elimina. Es pot anar canviant de cosa: abraçar-se, canviar-se el fulard, estirar-se a terra…

Material: no requereix material.

Pals

Unitats: a partir de LliD.

Objectius:

–          Millorar la cohesió del grup.

Desenvolupament: els participants del joc estan drets formant una rotllana. Al mig es col·loca un dels jugadors aguantant un pal. Comença el joc quan aquest diu un nom d’algú de la rotllana i deixa anar el pal. Abans que caigui, l’anomenat o anomenada ha d’intentar agafar-lo al vol abans que caigui i dir un altre nom, i així es va repetint successivament.

Material: un pal. Tant pot ser de fusta, com un pal de fregona, etc.

Font: FoCa 2009-2010, Demarcació Catalunya Central.

Paquets

Unitats: CiF i LLiD.

Objectius:

–          Fomentar l’atenció.

–          Conèixer el grup.

Desenvolupament: consisteix en crear grups d’infants, és a dir, els nens i nenes corren per la pista/camp, i quan un cap diu: grups de 4! Tots els jugadors s’han d’agrupar en “paquets” de 4. Es pot fer que qui no trobi parella o els últims d’agrupar-se s’eliminin. També es pot fer agrupar els jugadors utilitzant característiques seves “els que tinguin el mateix número de sabata!”.

Material: no requereix material.

Peus quiets

Unitats: CiF i LliD.

Objectius:

–          Aprendre’s el nom dels companys.

Desenvolupament: un nen té la pilota i la llança a l’aire, dient al mateix temps el nom d’un altre company, el qual ha d’intentar agafar la pilota el més aviat possible i dir : – peus quiets!- (la resta de nens s’aturen), fer tres passes intentar tocar el que tingui més a prop. No obstant, si al llançar la pilota a l’aire, el que ha estat nomenat la pot agafar abans de que caigui a terra, la pot llançar de nou i dir un altre nom. Cada cop que et toca la pilota passes per un estadi diferent: ferit, greu i mort.

Material: una pilota.

Font: http://www.xtec.cat/~mpenasca/jocss/peus%20quiets.htm

Pistoler

Unitats: CiF i LliD.

Objectius:

–          Aprendre’s el nom dels diferents infants del grup.

Desenvolupament: es posa tot el grup en rotllana excepte una persona que es col·loca al centre, aquest és el pistoler. El pistoler dispara cap a una persona apuntant i dient el nom, aquesta s’ajup i les dues persones que tenia al costat es disparen amb els noms, el primer que digui el nom de l’altre guanya, el perdedor es queda assegut a terra. La persona que ha estat disparada pel pistoler torna a aixecar-se i continua jugant.

Versió: Pistoler amb petons, per fomentar el gènere; l’afecte i contacte entre infants. El del mig diu “t’estimo Pepet (nom del nen/a)”, i aquest no s’acota, es queda quiet perquè els del costat li facin un petó. Perd l’últim que fa el petó. Els dos últims que queden es fan una abraçada i guanyen tots dos!

Material: no requereix material.

Font: el Rebost.

El pintor

TÍTOL Joc del pintor
TIPUS d’activitat (joc, raid, vetllada…) Jocs de coneixença
UNITATs Totes
OBJECTIUS
  • Coneix-se’ns millor
  • Treball en equip
MATERIAL Globus normals i retoladors
FONT (AEiG) AEiG Cavall Bernat
DESENVOLUPAMENTCadascú té un globus i hi ha de pintar la seva cara i posar-hi el seu nom. Es tiraran tots els globus i cada infant n’agafa un i ha de buscar el seu propietari.

Rotllana noms

Unitats: CiF i LliD.

Objectius:

–          Aprendre’s els noms dels companys.

–          Fomentar l’atenció.

Desenvolupament: consisteix dir el nom d’una persona i anar al seu lloc, i aquesta, fa el mateix però amb el nom d’alguna altra persona, i així successivament. Si algú s’equivoca es posa al mig i es fan 2 preguntes de penyora.

Material: no requereix material.

Veïns

Unitats: CiF i LliD.

Objectius:

–         Aprendre’s els noms dels companys. 

Desenvolupament: totes i tots asseguts al terra en cercle, excepte una persona que estarà dreta (animador). L’animador, per començar el joc s’aproparà a algú i li preguntarà: “T’agraden els teus veïns?”  Si la resposta és No, la persona en qüestió haurà de dir el nom de les persones que li agradaria que vinguessin a ocupar els llocs dels seus actuals veïns de la dreta i de l’esquerra, mentre que aquests hauran d’abandonar el seu lloc, que intentaran ocupar els veïns escollits. Durant el canvi de llocs, la persona sense cadira intentarà asseure’s en una. Si la resposta és Sí, tot el grup girarà un lloc a la dreta. A mida que el joc avanci, es complicarà, perquè quan algú torni a dir Sí, el grup girarà un lloc a l’esquerra. Quan s’escolti el tercer Sí (no importa que siguin dits per diferents persones) es giraran dos llocs a la dreta. Al quart, dos a l’esquerra, i així successivament. Després de cada pregunta, la persona que es queda sense cadira continua el joc. També hi ha la opció de dir “tothom!” i que tothom s’hagi de canviar de lloc.

Material: no requereix material.

Voleiveu

TÍTOL Voleiveu
TIPUS d’activitat (joc, raid, vetllada…) Joc de coneixença
UNITATs totes
OBJECTIUS   Relacionar-se amb el grup.Aprendre’s el nom dels companys
MATERIAL No necessita material
FONT (AEiG) AEiG Cavall Bernat
DESENVOLUPAMENTS’haurà de representar que es juga a un partit de vòlei i has de dir el nom de a qui li passes la pilota.

One reply on “Recull de jocs de coneixença”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *