Recull de jocs de córrer/d’exterior

 

Amagador/ amagat

Unitats: LLiD i RiNg.

Objectius: 

–          Desenvolupar-se en l’espai.

–          Millorar la coneixença del grup

Desenvolupament: hi ha dos equips, el número 1 i el número 2. Es reparteixen paperets on hi ha apuntat el nom d’una persona. A les persones de l’equip 1 els hi tocaran persones de l’equip 2, i a l’inversa. Un cop tothom tingui el paperet de la persona de l’altre equip i tingui clar el seu número (1 o 2), es dóna la senyal perquè tothom s’ha d’amagar. Després, el cap diu un número, 1 o 2, i les persones que el tinguin hauran d’anar a buscar la seva parella (nom del paperet) de l’altre equip i portar-la al centre del camp. Per tant, la gràcia és que quan t’amagues també has d’estar pendent d’on s’amaga la teva parella.

Material: paper i llapis.

Amagar la cuca/ Sardina

Unitats: CiF, LLiD i RiNg.

Objectius:

–          Desenvolupar-se en l’espai.

–          Aprendre a estar-se quiet i en silenci.

Desenvolupament: aquest joc és l’invers al “cuca amagar”. Consisteix en que una persona s’amaga (li donem X temps, el que els caps creguin convenient en funció de la unitat i de l’espai on s’està) i llavors la resta de jugadors l’han de trobar. Quan un jugador el troba, s’amaga amb ell, i així fins que tothom l’hagi trobat. L’última persona que l’ha trobat, serà qui s’amagarà a la pròxima partida.

Material: no requereix material.

Ameba

Unitats: apte per totes les edats.

Objectius:

–          Moure’s per l’espai.

–          Interaccionar amb el grup.

Desenvolupament: l’objectiu del joc és evolucionar al màxim nivell. Quan comença, tothom és una ameba i es va passejant per l’espai dient “sóc una ameba” i va movent els braços com si nedessis en brasa. Quan et trobes amb algú del teu nivell evolutiu en l’espai (en aquest cas una ameba) fas un pedra-paper-tisores. Qui guanya puja de nivell evolutiu, i qui perd es manté. Els nivells evolutius són amebes, mosques (mouen les “ales”), goril·les (amb els braços col·locats com si fossin un croissant) i humans (no fan mímica)

Material: no requereix material.

Ampolla

Unitats: LliD, RiNG, i PiCs.

Objectius:

–          Fomentar l’activitat física i l’esport.

–          Fomentar el treball en equip.

Desenvolupament: comencem fent dos equips, cada equip pot tenir un tret distintiu per tal de que els nens i nenes no es confonguin. Es delimita el terreny en dos camps i cada camp tindrà una àrea circular (fet amb corda, farina…) i una ampolla d’aigua a dins. A l’àrea no es pot entrar i el joc consisteix en passar-se la pilota (amb les mans, i no pots córrer tenint-la agafada) i aconseguir buidar l’ampolla. Només s’hi pot entrar per aixecar-la.

Material: dues ampolles plenes d’aigua i quelcom per delimitar el camp.

Font: AEiG Sebastià Montraveta

 

Aranya

Unitats: CiF, LLiD i RiNg.

Objectius:

–          Aconseguir un moment de distensió i de diversió.

–          Desenvolupar-se en l’espai.

Desenvolupament: en un camp (amb límits laterals) tracem una línia al mig. Aquí es col·loca el jugador que para. La resta de jugadors han de travessar el camp sense que el parador els atrapi, però aquest, només pot córrer de costat per sobre la línia. Quan s’atrapa un jugador, aquest també para. El joc s’acaba quan paren tots. Per tal de que tots els nens i nenes comencin a córrer a l’hora per travessar el camp es poden fer diferents coses, com ara: que un cap avisi que es comença, o bé,  que els nens preguntin “Aranya ens deixes passar?’” i es comenci quan la persona que fa d’aranya digui “sí!”

Material: quelcom per delimitar el camp (es poden aprofitar els elements de l’entorn, o bé, utilitzar guixos o fulards, si escau).

Arrancar cues

Unitats: CiF, LLiD i RiNg.

Objectius:

–          Millorar l’atenció, coordinació i estratègia.

Desenvolupament: tots els participants es col·loquen dins un camp delimitat (pot ser un cercle, un quadrat, la sala on estem…) i es posen la punta del fulard al cul, de tal manera que el fulard els pengi com si fos una cua. Quan el cap diu que es pot començar, tots els participants hauran d’intentar robar la cua dels altres sense que li prenguin la seva. Quan et prenen una cua quedes eliminat i guanya l’última la persona que queda amb el seu fulard.

Material: un fulard per persona participant.

Bandera

Unitats: LliD, RiNG, PiC i trucs.

Objectius:

–          Fomentar el treball en equip.

–          Aprendre a moure’s per l’espai.

Desenvolupament: es fan dos equips més o menys homogenis. S’estableixen els límits dels camps respectius (convé que entre una base i una altra hi hagi una certa distància i un terreny neutral).  Cada equip amaga la bandera algun lloc del seu camp.

Versió pinces: tots els jugadors porten una pinça de roba penjada al vestit (en un lloc visible i prèviament pactat) i quan entren a la base contrària, aquests miraran de treure-li la pinça. Si dos contrincants es troben en camp neutral, tots dos es poden intentar treure la pinça. Aquell jugador que perd la pinça és retingut i és portat al camp de presoners. Els presoners poden ser salvats per altres jugadors del seu equip que aconsegueixin arribar sense que li treguin la pinça.

Versió fulards: igual que l’anterior, però tots els nens i nenes porten el fulard penjant dels pantalons (com una cua) enlloc d’una pinça i quan es troben un de cada equip, fan lluita de fulards (se l’han d’intentar treure mútuament). Aquí podeu escollir que qui el tregui guanya i continua, i qui perd ha de tornar a la seva base per poder avançar; o bé, fer-ho igual que amb les pinces (camp de presoners)

 Guanya l’equip que primer s’apoderi de la bandera contrària. Si dóna temps es poden fer dues parts en el joc. Només es guanya quan la bandera s’ha tret de la base enemiga i l’has aconseguit portar a la seva base.

Es pot portar algun element per diferenciar un equip de l’altre (gomets, cara pintada…).

*Aquest joc també es pot fer de nit!

Material:

–          2 objectes per fer de bandera

–          Llanternes, lots o frontals si es fa de nit

Bandera creuada

Unitats: LliD, RiNG, PiC, i trucs

Objectius:

–          Fomentar el treball en equip.

–          Aprendre a moure’s per l’espai.

Desenvolupament: ideal per jugar-hi molts infants alhora. Es fan 2 equips, més o menys equilibrats. En un camp quadrat (o rectangular) es col·loquen els 2 equips a la mateixa línia, però un  equip a cada extrem. Cada equip té una persona que serà la “bandera”. Aquesta persona se situa a la línia contrària i a l’extrem contrari del seu equip (queda a la diagonal del seu equip). La finalitat del joc és arribar a la persona que és la vostra bandera. Per fer això, quan l’equip A ataca, surt una persona d’aquest equip corrent per arribar a tocar la “bandera”, al mateix moment surten tots els participants de l’equip B per intentar atrapar al membre de l’equip A. Quan l’atrapen, aquest es queda quiet. Llavors ataca l’equip B. Quan torna a atacar l’equip A, i surt un altre jugador, pot intentar tocar el jugador que han tocat a la tirada anterior (així es salva) i aquest pot anar a tocar la bandera (fins que el tornin a tocar). Alerta! Quan es toca la bandera, no s’acaba el joc. Sinó, que aquella persona (bandera) ha d’aconseguir arribar al seu camp (d’on començaven els jugadors del seu equip).

Material: no requereix material.

Bandoler

Unitats: LliD i RiNg.

Objectius:

–          Prendre consciència de l’espai.

–          Treballar la concentració i l’estratègia.

Desenvolupament: el cap escriu a cadascú un número (el mateix a cada galta), però com que els altres no el poden veure, se’l tapen posant-se el fulard com un bandoler. Aleshores tothom s’amaga per l’espai. Quan es dóna la senyal, tothom s’ha de treure el fulard i queda prohibit tapar-se la cara amb els braços, mans, colzes… Només es poden amagar. El repte és apuntar els número que té cadascú apuntat a la cara i evitar que et vegin el teu.

Material:

–          Un fulard per participant.

–          Paper i llapis/bolígraf.

–          Pintura de la cara.

Blanc i negre

Unitats: CiF, LLiD i RiNg.

Objectius:

–          Millorar l’atenció, memòria i reflexes.

Desenvolupament: es fan 2 equips i es col·loquen en línia (cada infant d’un equip d’esquena a un de l’altre equip). Un equip són els blancs i l’altre els negres. Quan un cap digui “blanc” els blancs correran endavant (fins el límit del camp, el qual haurem marcat abans) i els negres s’hauran de girar i atrapar-los (poden atrapar qualsevol infant de l’altra equip, no cal que sigui la seva parella). Si t’atrapen, t’eliminen, i el joc s’acaba quan un equip es quedi sense jugadors.

Material: no requereix material.

 

Bolets

Unitats: totes

Objectius:

–          Treballar l’agilitat.

–          Millorar l’atenció.

Desenvolupament: és un joc d’atrapar. Els jugadors s’han de posar tots per parelles i agafats de la mà. Una de les parelles és la que atrapa i una altra és la que s’ha d’escapar. La resta de parelles estan quietes i repartides pel terreny de joc, ajupides. Aquestes parelles són els bolets. La parella que s’escapa per salvar-se ha de passar amb els braços oberts per sobre d’una de les parelles que estan ajupides i que fan de bolet. Quan passa per sobre d’alguna parella, automàticament hi ha un canvi de rols: la parella perseguida passa a ser un bolet i es queda ajupida terra, la parella que estava a terra fent de bolet passa a ser la que atrapa, i la parella que perseguia passa a ser la perseguida.

En aquest joc no hi ha mai un final marcat, perquè els rols es van canviant constantment. Per això mateix no hi ha el perill que li toqui parar sempre a algun nen del grup (el que corre menys) ja que és fàcil canviar de rol si et toca parar.

Material: no requereix material.

Font: FoCa 2009-2010, Demarcació Catalunya Central.

Bomba

Unitats: CiF i LliD.

Objectius:

–          Treballar l’atenció i la coordinació.

Desenvolupament: jugadors col·locats en rotllana i un jugador al centre. Els jugadors de la rotllana es passaran la pilota  (bomba) en una direcció. El jugador del centre comptarà fins a 20 i dirà “s’acosta la bomba”, fins a 40 i dirà “Bomba!”. La persona de la rotllana que tingui la pilota quan la bomba exploti, s’eliminarà o bé, serà la persona que començarà a parar.

Material: una pilota.

Font: AEiG Sebastià Montraveta

Cavall cec

Unitats: a partir de LLiD.

Objectius:

–          Treballar en equip.

–          Cohesionar el grup.

Desenvolupament: ens posem en parelles i una persona de la parella puja a cavallet de l’altra. La persona que fa de “cavall” (la que està a sota) tindrà els ulls tapats, per tant, la persona de sobre l’haurà de guiar. Comencen tots alhora i han de fer X recorregut, guanya la primera parella que arribi.

Material: quelcom per tapar-se els ulls.

Font: Farcell.

Cementiri

Unitats: totes.

Objectius:

–          Treballar la motricitat grossa, l’agilitat, la destresa òcul-manual i la concentració.

–          Fomentar el treball en equip.

Desenvolupament: es traça un camp (amb una línia al mig), es fan dos equips i cada equip es col·loca a una meitat del camp.  La zona que hi ha per darrere de cada meitat del camp serà el cementiri. El joc consisteix en tirar la pilota a algú de l’equip contrari per eliminar-lo. Si el toca abans que la pilota toqui a terra, el jugador tocat va al cementiri de l’altre equip i se li passa la pilota perquè pugui tirar un cop. Estarà mort fins que en aquella tirada, o si li torna a arribar la pilota, toqui a algú de l’equip contrari, llavors queda salvat i torna al seu camp. Si un jugador intenta matar-ne a un altre, i aquest agafa la pilota al vol, mor el primer jugador (va al cementiri…).

*En les unitats més grans o més nombroses es pot afegir una altra pilota, així han d’estar més atents i el joc es fa més dinàmic!

Material:

–          Una o dues pilotes toves.

–          Quelcom per delimitar el camp.

Cercles

Unitats: totes.

Objectius:

–          Treballar en equip.

–          Millorar la coordinació i la punteria.

–          Fomentar l’atenció.

Desenvolupament: es dibuixa un cercle gran amb una obertura (entrada), i al seu interior se’n fa un altre una mica més petit. Entre el cercle gran i el petit hi haurà un pilot d’objectes escampats. Es fan dos equips. L’equip A es col·loca al voltant del cercle gran (per fora) i tindran les pilotes toves. La seva missió serà tirar les pilotes i tocar al membre de l’equip B que estigui dins el cercle. L’equip B es col·loca a l’obertura del cercle gran en fila india. Quan la primera persona vulgui, entrarà al cercle (dins el gran però fora del xic) i haurà d’anar recollint els objectes i posant-los (d’un en un) dins el cercle petit. Quan l’equip A el toca amb una pilota, queda eliminat. Aquest surt i entra el següent. Quan han aconseguit posar tots els objectes al cercle petit o bé quan s’han eliminat tots els jugadors, es fa canvi d’equip.

Material:

–          Quelcom per delimitar els cercles: guix, farina, fulards…

–          Objectes de dins el cercle: pilotes, fulards, pinces…

–          Pilotes toves.

Confiança

Unitats: totes.

Objectius:

–          Millorar la confiança entre els membres del grup.

Desenvolupament:  consisteix en córrer amb els ulls tapats fins que els altres et parin (estan agafats amb les mans).

Material: no requereix material.

Connecta4

Unitats:  LliD, RiNg i PiC.

Objectius:

–          Treballar en equip.

–          Millorar la concentració.

–          Perdre la por a la foscor*.

Desenvolupament: es fan 2 equips equitatius. En un lloc del camp es col·loca la cartolina amb els requadres i els bolis. A partir d’aquí és semblant al joc de taula de quatre en ratlla: surten a l’hora un jugador de l’equip A i un de l’equip B, els dos han d’anar a la cartolina, marcar una casella, i tornar a la seva fila (I passar el relleu al segon jugador).  Un equip pot fer rodones i l’altre, creus. Guanya l’equip que aconsegueix fer 4 en ratlla a la cartolina. És important que hi hagi caps per comprovar que no fan trampes!

*Es pot fer de nit.

Material:

–          Una cartolina amb els quadrats dibuixats.

–          Dos bolígrafs.

Contrabandistes

Unitats: LliD i RiNg.

Objectius:

–          Aprendre a moure’s per l’espai.

–          Perdre la por a la foscor*.

Desenvolupament: marquem un camp gran i dividim els nens i nenes en dos equips equilibrats. El primer grup farà de contrabandistes i els hi donarem unes targetes amb una mercaderia escrita a cada targeta, que hauran de transportar (un electrodomèstic, uns paquets de sucre …). Es podran amagar la mercaderia, és a dir, la targeta, a la roba .L’objectiu serà creuar la frontera  sense que la policia els detecti. L’altre grup farà de policies, el seu objectiu és capturar els contrabandistes i trobar les mercaderies. Un cop agafat el contrabandista els policies només poden registrar-lo en tres llocs diferents  i només pot ser capturat una vegada. Si el policia troba la mercaderia la porta a la seva base, i el contrabandista anirà a la seva base a buscar-ne més. Després els que han fet de contrabandistes  faran de policies i els policies de contrabandistes. Guanya l’equip que passi més mercaderies més enllà de la frontera.

Variant: enlloc d’utilitzar targetes que facin de mercaderies, podem fer-ho amb macarrons.

*Es pot fer de nit!

Material: targetes o macarrons.

Cuca amagar

Unitats: totes.

Objectius:

–          Moure’s en l’espai.

–          Perdre la por (si es fa de nit).

Desenvolupament: un infant serà el parador (persona que atrapa). Aquesta comptarà fins a 100 (o 50 en funció de l’espai) amb els ulls tapats i des d’un lloc concret (casa) i  la resta s’amaguen.  Quan ha acabat de comptar es dirigeix a buscar els altres nens i nenes. Quan els ha trobat  a tots s’acaba el joc i para algú altre. Els que s’amaguen poden salvar-se si arriben a tocar a “casa” sense que els hagin atrapat.

Material: no requereix material.

Creu

Unitats: a partir de llops i daines.

Objectius:

–          Millorar l’atenció.

–          Treballar el joc net.

Desenvolupament:  es tracta de fer 4 grups i col·locar-se en fileres asseguts a terra i formant una creu. Hi ha un dels jugadors que para, va corrent fins que toca el cap de l’últim d’alguna de les quatre files. Llavors les persones de la fila han d’anar-se tocant al cap de l’últim fins al primer. Quan ja han tocat el cap del primer de la fila, aquest es pot aixecar. No pot aixecar-se ningú fins que ho fa el primer. Un cop s’han aixecat tots han d’intentar donar tots una volta sencera i tornar a seure al mateix lloc. El que parava també ha de seure a la fila. L’últim que seu és qui para. Per si de cas farmaciola apunt, perquè torna a ser modalitat tot s’hi val.

Material: no requereix material.

Cursa de sabates

Unitats: totes.

Objectius:

–          Fomentar el treball en equip.

–          Treballar l’agilitat.

Desenvolupament: es fan dos equips, i es posa cada equip en fila recta. Es comença quan algú dóna la sortida, i el primer de cada equip ha d’anar corrent fins al final del camp (delimitat pels caps), treure’s una sabata i tornar a la seva fila. Quan ho ha fet dóna el relleu a la segona persona, i així fins que ho ha fet tota la fila. Mentrestant un cap haurà anat barrejant les sabates i a la segona volta, el primer participant haurà d’anar corrent, i posar-se una sabata (possiblement i preferiblement no serà la seva). Guanya l’equip que s’ha tret i posat les sabates més ràpid.

Material: les sabates que porten els nens.

 

Desperta cocodril

Unitats: CiF i LliD.

Objectius:

–          Aprendre a moure’s en l’espai.

–          Aprendre a jugar net.

–          Millorar l’atenció.

Desenvolupament: comença un infant fent de cocodril “adormit” estirat al terra. A la senyal (xiulet, avís dels caps…) el cocodril es desperta i comença a empaitar els altres companys que corren per l’espai (delimitat pels caps), ells per no ser atrapats, salten sobre papers de diari que hi haurà col·locats pel terra (o aros) que els farà de casa. Només poden estar-hi 5 segons i el cocodril no pot quedar-se esperant que algú en concret surti.

Material: aros o paper de diari, o fulards (i feu els “aros” amb els fulards).

Desplomat

Unitats: totes.

Objectius:

–          Moure’s en l’espai.

–          Aprendre a jugar net.

Desenvolupament: un nen/a és el desplomat. Té 4 fulards al cul. Els altres han de prendre-li els fulards del cul. Tots corren, i cada 10 segons el cap diu “stop” i paren tots/es. Llavors, el desplomat pot escollir un nen/a perquè s’elimini (normalment el que està més a prop!). Guanyarà el desplomat si elimina tots els infants. Guanyaran els altres si el desplomat es queda sense plomes (fulards).

Material: fulards.

Deu passades

Unitats: LliD i RiNg.

Objectius:

–          Treballar en equip.

–          Aprendre a moure’s per l’espai.

–          Jugar net.

Desenvolupament: es fan 2 equips, un equip té la pilota i l’altre “defensa”. L’equip atacant ha d’aconseguir fer 10 passades entre ells sense que l’altre equip els prengui la pilota, i l’equip defensor ha d’aconseguir robar-la. Quan un equip fa 10 passades suma 1 punt. El joc no té durada de temps, però es pot dir que s’acaba quan un equip arribi a 3, o que es facin 3 rondes.

Material: una pilota.

Disputar la pilota

Unitats: LliD, RiNG i PiC.

Objectius:

–          Treballar la velocitat i l’agilitat.

–          Millorar l’atenció.

Desenvolupament: En primer lloc es col·loquen 7 cons en fila a un lateral del camp (verticalment), i fem 2 equips. Al quart con hi col·locarem una pilota al costat. Un equip es col·locarà al costat con 3 i l’altre al con 5 (tots els jugadors col·locats com si juguéssim al mocador, però al costat del seu con). Cada equip es repartirà números, també com el joc del mocador. Quan un Cap digui un número, sortiran els 2 jugadors corresponents i hauran d’agafar la pilota i emportar-se -la al seu camp sense que l’altre jugador els atrapi. L’equip del jugador que aconsegueix portar la pilota al seu camp avançarà un con, així doncs l’altre equip retrocedirà un con i tornarem a col·locar la pilota al con d’entremig dels dos equips. Guanya l’equip que fa retrocedir a l’altre fins que aquest no tingui cap con on posar-se (és a dir, s’acabi la fila de cons).

Material: cons o quelcom similar i una pilota.

Font: AEiG Sebastià Montraveta

Drac

Unitats: LliD, RiNg i PiC.

Objectius:

–          Treballar en equip.

–          Millorar la confiança i cohesió de grup.

Desenvolupament:  unes vuit persones d’un mateix grup van agafades per la cintura. El “cap” del drac, és a dir, el primer de la filera, ha d’intentar tocar la “cua” de l’animal, és a dir, l’últim company. El “cos”, que correspon a la resta de nens que hi ha al mig, ha d’ajudar la cua a escapar.

Material: no requereix material.

El gat i la rata

Unitats: CiF, LliD i RiNg.

Objectius:

–          Estar atent.

Desenvolupament: es fa una rotllana. A un nen se li dóna una pilota gran que farà de gat. A un altre nen cinc posicions més a la dreta se li dóna la pilota petita que farà de rata. A un crit, el gat (la pilota gran) passant de mà en mà ha d’intentar agafar la rata (la pilota petita) que també anirà circulant.

Material: no requereix material.

Font: http://www.jouscout.com

Estrebada

Unitats: CiF, LliD, RiNG i PiC.

Objectius:

–          Treball en equip

Desenvolupament: es fan dos equips i es formarà una rotllana intercalant els jugadors dels dos equips,i estaran agafats de la mà. Al centre de la rotllana es col·locarà un con o quelcom similar. Hauran de tibar per fer que un jugador de l’equip contrari acabi tocant el con, qui el toca perd.

Material: no requereix material.

Font: AEiG Sebastià Montraveta

Futbol lligat

Unitats: CiF, LliD, RiNg i PiC.

Objectius:

–          Fomentar el treball en equip.

Desenvolupament: és una divertida adaptació del popular joc del futbol en què l’element competitiu perd molta importància. Es fan dos equips. Cadascun d’aquests tria un porter; la resta s’agrupa per parelles i s’agafen de les mans. Una parella de cada equip es col·loca al centre del camp per tal de posar en joc les dues pilotes amb què es jugarà el partit.
Les parelles han de marcar gol a la porteria de l’equip contrari. Abans de fer-ho, han de tocar la pilota tots dos jugadors. Si una parella té la pilota i una altra la toca, hauran de tornar a tocar-la tots dos abans de xutar a gol. Si no ho fan, es concedeix el gol a l’altre equip.

Material: 2 pilotes de futbol, i quelcom per marcar el camp i les porteries.

Font: Jocs Cooperatius, FoCa Demarcació de la Catalunya Central 2011-12.

Futbol-vòlei

Unitats: a partir de LliD o RiNg.

Objectius:

–          Millorar la coordinació dels peus.

–          Adonar-se de que tots els jocs/esports es poden versionar.

Desenvolupament:  igual que el vòlei però jugant amb els peus. No podem xutar la pilota gaire fort perquè les pilotes de vòlei s’espatllen.

Material: pilota tova o de vòlei.

Futbol xinès

Unitats: totes.

Objectius:

–          Treballar la concentració, la destresa i coordinació dels infants.

Desenvolupament: ens col·loquem tots en rotllana amb les cames obertes, sense deixar espais, és a dir, que els nostres peus toquin els peus dels jugadors de la nostra dreta i esquerra. Juguem tots contra tots, i l’objectiu consisteix en fer passar la pilota per sota les cames dels altres jugadors. Però no s’hi val agafar la pilota, tal com et t’arriba l’has de picar. Quan fan un gol a un jugador aquest es posa d’esquena, si mentre està d’esquena aconsegueix fer gol a un altre jugador, pot tornar-se a posar de cara, però si li fan un altre gol a ell, queda eliminat. Així doncs el cercle es va fent més petit. Per impedir que et facin gols has d’utilitzar les mans (ja que no pots moure les cames!

Material: una pilota o dues en funció de l’edat dels jugadors i de la grandària del grup.

Futbolí (futbol assegut)

Unitats: totes.

Objectius:

–           Treballar en equip.

–          Millorar la coordinació motora.

Desenvolupament: es fan dos equips i es marca un camp i les portaries. Llavors és col·loquen els diferents jugadors asseguts al camp (com en les posicions normals de futbol però asseguts). Es tira la pilota i l’objectiu és marcar gols a la portaria contrària però els jugadors no poden moure’s de la seva posició i han de jugar amb les mans passant-se la pilota.

Material: una pilota.

Futbolí  humà

Unitats: RiNg, PiC i Trucs.

Objectius:

–          Treballar en equip.

Desenvolupament: es fan dos equips equitatius, i es delimita un camp i dues portaries. Col·loquem els jugadors en les posicions dels futbolins de veritat. Cada línia de jugadors haurà d’aguantar un tronc, no podran deixar-se anar i només podran moure’s una mica en lateral (i moure el peu endavant per xutar). Guanya qui fa més gols!

Material:

–          Troncs o quelcom similar.

–          Una pilota.

Gerres

Unitats: a partir de llops i daines.

Objectius:

–          Millorar l’atenció.

–          Treballar el joc net.

Desenvolupament: tots els participants es col·loquen formant una rotllana i per parelles agafats del bracet. Hi ha dos jugadors que queden fora de la rotllana perquè un és el que atrapa i l’altre el que s’escapa. Si el que atrapa aconsegueix tocar a l’altre s’intercanvien els rols. Quan el que s’escapa ja està cansat de córrer pot agafar-se a una de les parelles; llavors el que queda a l’altre extrem s’ha d’escapar del que atrapa.

Una altra versió del joc es pot fer intercanviant els rols, és a dir, quan el que s’escapa “s’enganxa” a una parella, el de l’altre extrem passa a ser el que atrapa i el que atrapava ara s’ha d’escapar.

Material: no requereix material.

Girar la truita

Unitats: PiC, Trucs i Caps.

Objectius:

–          Treballar la confiança en el grup.

Desenvolupament: ens col·loquem en rotllana, amb les cames separades però els cossos ben junts, ajuntem els caps (que no quedi cap forat a dalt). Les persones que no s’han col·locat dins el cercle, han de saltar  sobre les persones del cercle, travessar-lo (per sobre), baixar per l’altra banda  i quedar-se entre les cames de la persona corresponent de la rotllana en posició d’estar fent el pont, però agafant-se amb els braços a les cames del jugador. Quan totes les persones que estaven fora de la rotllana ho han fet. Totes els participants: els de la rotllana i els que han quedat com fent el pont, comencen a saltar girant una mica.

Material: no requereix material.

Guineus, gallines i serps

Unitats: CiF, LliD i RiNg.

Objectius:

–          Distribuir-se per l’espai.

–          Estar atent.

Desenvolupament: hi ha tres equips, cada equip ha de perseguir a un altre equip i alhora cada equip és perseguit per un altre. I han d’aconseguir atrapar tots els de l’equip que persegueixen primers per guanyar. Si t’atrapen has d’anar a la seva “casa” i fins que no et xoqui la mà un jugador del teu equip no et pots salvar.

Material: no en requereix.

Indis i americans (indis i vaquers)

Unitats: totes.

Objectius:

–          Treballar la punteria i la velocitat.

Desenvolupament: un equip són els indis i l’altre els vaquers. Dins d’un cercle es col·loquen tantes pilotes com membres d’un equip. Quan el professor crida el nom d’un equip, aquest surt corrent, mentre que l’altre equip entra dins del cercle, agafa les pilotes i les tira contra els membres de l’equip que corre. Cada impacte és un punt.

Material: una pilota.

Inquilí

Unitats: CiF i LliD

Objectius:

–          Millorar l’atenció i la velocitat de reacció.

Desenvolupament: es faran grups de 3 persones. Dues d’aquestes persones s’agafaran de les mans i el tercer s’haurà de posar entremig. Els jugadors que s’agafen les mans són les parets, i el del mig, l’inquilí. Per tant, l’inquilí estarà col·locat mirant a una de les dues parets, aquesta serà la de davant, i l’altre la del darrere. Tots els trios estaran repartits pel camp. Quan un Cap cridi “inquilí” els inquilins de tots els grups s’hauran de canviar de lloc; quan digui “paret del davant” s’hauran de canviar les parets del davant, i així consecutivament. Els últims poden tenir penyora.

Material: no requereix material.

Font: AEiG Sebastià Montraveta

 

Kiss me

Unitats: totes.

Objectius:

–          Millorar la confiança entre gèneres.

Desenvolupament: els participants estan asseguts en una rotllana de manera intercalada (noi-noia). Als nois se’ls dóna un número a cada un i a les noies una lletra. Un dels jugadors es col·loca assegut al mig de la rotllana i diu una lletra i  un número, per exemple F5. Llavors si el que hi ha la mig és un NOI, la noia F li ha de fer un petó i el noi 5 ho ha d’intentar impedir fent-li un petó a la noia F. Ara bé, si al mig hi ha una NOIA és al revés. El que perd es queda al mig i així es continua jugant. Habitualment  a aquest joc s’hi juga en versió tot s’hi val, procureu doncs tenir apunt una farmaciola ben plena!!

Variant: aquest joc també es pot utilitzar  com a joc de coneixença,  utilitzant els noms dels jugadors en comptes de lletres i números. És un joc on hi ha bastant contacte.

Material:  no requereix material.

 

Maduixes i cireres

Unitats: CiF i LliD.

Objectius:

–          Desenvolupar-se en l’espai.

–          Treballar l’agilitat i els reflexos.

Desenvolupament:  2 equips col·locats com quan juguem al mocador, un infant de l’equip de les maduixes anirà amb els altres, aquests pararan la mà, la maduixa tocarà una mà i s’haurà d’escapar, i la cirera que ha estat tocada l’haurà de perseguir.

Material: no requereix material.

Matar conills

Unitats: totes.

Objectius:

–          Treballar la punteria i l’agilitat.

Desenvolupament: és un joc de córrer on competeix tothom contra tothom. Comença quan un cap tira la pilota enlaire, llavors algun participant ha d’agafar-la. Qui l’agafi, pot fer tres passes i tirar la pilota intentant tocar algú. Si el toca sense que la pilota hagués votat al terra, aquest queda mort, però si l’altre agafa la pilota al vol es mor la persona que ha tirat la pilota. Quan maten a la persona que t’ha matat, ressuscites.

Variants: es pot fer que els morts vagin a la presó, és a dir, que s’apartin del terreny de joc i s’esperin a una voreta. D’altra banda també es pot fer que quan maten a algun jugador, aquest s’assegui a terra, i que si agafa alguna pilota i la passa a un altre mort (que també estarà assegut), es salven.

Material: una pilota.

Mocador

Unitats: totes, en funció del grup.

Objectius:

–          Treballar en equip.

–          Fomentar el joc net.

Desenvolupament: es fan dos equips, cada un d’ells es numeren donant a cadascú un o més números depenent de quin sigui l’últim número, es posen cada equip en un costat diferent i s’alineen els membres de cada equip un al costat de l’altre. El mestre es col·loca entre els dos grups i subjecta un mocador i diu un número dels que han repartit als equips. Els dos nens que tenen el número surten corrent cap al mocador e intenten agafar-lo, qui l’agafi primer correrà cap al seu costat intentant que el seu rival no l’atrapi, si l’atrapa queda eliminat, i si el que ha agafat el mocador arriba a la línia del seu equip sense que el contrari l’agafi, queda eliminat el contrari, també s’elimina algú en el moment que un dels participants de l’equip que ha estat cridat, traspassi la línia imaginaria que hi ha davant del mestre, línia situada enmig dels dos equips. En el moment que s’elimina un dels companys de l’equip, el seu número s’ha de repartir entre la resta. Guanya l’equip que encara té algun membre.

Material: mocador.

Font: http://elsjocstradicionalscatalans.blogspot.com.es

Mocador borratxo

Unitats: totes.

Objectius:

–          Cohesió de grup.

Desenvolupament:  igual que el joc del mocador però quan es diu un número, les persones que han de sortir han de donar 10 voltes sobre si mateixes i sortir corrents a agafar el mocador.

Material: mocador/fulard.

Mocador de colors

Unitats: totes.

Objectius:

–          Cohesió de grup.

Desenvolupament: És un joc molt semblant al mocador; hi ha dos equips, cada equip es reparteix, entre els integrants de l’equip, un número. Els equips es distribueixen igual que en el mocador; cada equip es posa en línia, un al costat de l’altre, amb l’altre equip fent una línia davant seu, a uns 15 metres. Entre els dos equips hi ha cartolines de diferents colors escampades.

Hi ha una persona que és l’encarregada de guiar el joc, que dirà un número i un color. Les persones que tinguin assignat aquell número hauran de sortir corrents a buscar el color i tornar al seu camp, sense que la persona de l’equip contrari les toqui. Si les toca, quedaran «atrapades» a la presó, que serà una zona entre els dos equips, i només se salvaran quan un membre del seu equip els toqui la ma.

Guanyarà l’equip que més colors aconsegueixi tenir.

Material: cartolines de colors.

Font: AEiG Antoni Gaudí

Muralla

Unitats: CiF, LLiD i RiNg.

Objectius:

–          Aconseguir un moment de distensió i de diversió.

–          Desenvolupar-se en l’espai.

Desenvolupament: semblant al joc de l’aranya, però amb la diferència que les persones que l’aranya atrapa, enlloc de parar es queden quietes a la línia (on l’aranya els col·loca) i així l’espai per on els jugadors “vius” poden passar es va encongint.

Material: quelcom per delimitar el camp (es poden aprofitar els elements de l’entorn, o bé, utilitzar guixos o fulards, si escau).

Olles

Unitats: CiF, LliD, RiNG i PiC.

Objectius:

–          Treballar en equip.

–          Fomentar l’atenció i la velocitat.

Desenvolupament: tots els jugadors es col·locaran asseguts en línia recta, excepte 4 que estaran drets. D’aquests quatre, dos estaran en una banda de la línia (equip A), i els altres dos a l’altre banda (equip B) quan es digui ja els dos equips hauran d’anar a agafar les olles (jugadors asseguts) pels braços i portar-los al seu camp. Guanya l’equip que quan s’acabin els jugadors n’hagi pogut portar més a la seva banda.

Material: no requereix material.

Font: AEiG Sebastià Montraveta

 

Peus quiets

Unitats: CiF i LliD.

Objectius:

–          Aprendre’s el nom dels companys.

Desenvolupament: un nen té la pilota i la llança a l’aire, dient al mateix temps el nom d’un altre company, el qual ha d’intentar agafar la pilota el més aviat possible i dir : – peus quiets!- (la resta de nens s’aturen), fer tres passes intentar tocar el que tingui més a prop. No obstant, si al llançar la pilota a l’aire, el que ha estat nomenat la pot agafar abans de que caigui a terra, la pot llançar de nou i dir un altre nom. Cada cop que et toca la pilota passes per un estadi diferent: ferit, greu i mort.

Material: una pilota.

Font: http://www.xtec.cat/~mpenasca/jocss/peus%20quiets.htm

Pilota viatgera

Unitats: CiF i LliD.

Objectius:

–          Millorar la coordinació i la velocitat

Desenvolupament: col·loquem tots els nens i nenes en rotllana drets, excepte un que estarà a fora. Un jugador de la rotllana tindrà una pilota. Quan es comenci, tots els jugadors de la rotllana s’hauran de passar la pilota un per un fins donar tota una volta, i el jugador de fora haurà de córrer i fer la volta per fora. Si la pilota arriba abans que el jugador que corria, aquest farà una volta extra, sinó, l’haurà de fer el jugador que tenia la pilota.

Material: una pilota.

Font: AEiG Sebastià Montraveta

Pitxi

Unitats: a partir de llops i daines.

Objectius:

–          Treballar en equip i fomentar el companyerisme.

–          Treballar el joc net.

–          Millorar capacitats psicomotrius.

Desenvolupament: en un camp es marquen unes bases similars a un camp de beisbol i es fan dos equips. Un equip ataca i l’altre defensa. Els atacants es col·loquen a la primera base en fila, i els “defensors” es reparteixen pel camp excepte un que es col·loca a la zona del pitxi (base) i d’allà no pot sortir. El pitxi tira la pilota a la primera persona de l’altre equip, i aquesta l’ha de picar amb el seu braç com si fos un bat de beisbol. Si falla 3 cops s’elimina. Si tira la pilota lluny comença a córrer per les bases, i si aconsegueix fer la volta sencera l’equip té un punt. L’equip que defensa, ha d’agafar la pilota tant ràpid com pugui i passar-li al pitxi, llavors el pitxi crida: PITXI!! Quan el pitxi crida, si hi ha algun jugador de l’altre equip corrent (sense haver arribat a una base) s’elimina. Però si el jugador atacant s’havia parat a una base o estava al vol, està salvat i s’espera a que el següent jugador de seu equip colpegi la pilota. A més a més, si un defensor agafa la pilota al vol, s’elimina el jugador, i també tots els jugadors que s’hagin mogut de la seva base. Quan s’eliminen tots els jugadors atacants, es canvia de papers.

Versió: pitxi-taco és el mateix però xutant la pilota amb el peu.

Material: una pilota tova.

Plantar la pilota

Unitats: a partir de llops i daines.

Objectius:

–          Treballar en equip.

Desenvolupament: en un camp hi ha dos equips, una pilota i un punt el qual serà on cada equip haurà de plantar la pilota. La resta és com el joc de les deu passades però canvia que en comptes de guanyar l’equip que fa 10 passades, guanya el que planta la pilota al lloc corresponent. No es pot prendre la pilota de les mans.

Material: pilota i quelcom per marcar el camp.

 

Relleu amb caixes

Unitats: a partir de LliD.

Objectius:

–          Fomentar el companyerisme.

Desenvolupament: fem 2 equips. Cada equip es col·loca en fila a la mateixa alçada. Uns 20 metres més endavant col·loquem 2 caixes de fruita de plàstic dretes (una per cada equip). El joc consisteix en què quan es dóna la sortida, surt el primer jugador de cada equip i el què ha de fer és córrer fins a la caixa, xutar-la i intentar seure a la de l’altre equip. Així doncs, al principi serà molt difícil aconseguir-ho, ja que possiblement xutin alhora i ningú pugui seure, però a mesura que el joc avança s’aniran veient diferències fins al punt que algú pugui xutar una caixa i seure a l’altra. L’equip que ho aconsegueixi guanya.

Material: 2 caixes de fruita.

Rotllana

Unitats:LliD, RiNG i PiC.

Objectius:

–          Treballar la velocitat i l’atenció.

Desenvolupament: dividirem els nens i nenes en parelles, un dels membres de cada parella es col·locarà formant una rotllana, i els altres al darrere seu, així doncs, quedaran com dues rotllanes. Hi haurà 4 números que seran diferents accions:

  1. Saltar per sobre el seu company.
  2. Donar una volta a la rotllana i saltar per sobre el seu company.
  3. Fer una volta, saltar per sobre el seu company, i aquest, sobre el seu company.
  4. Igual que el 3 però fer la volta en el sentit contrari.

El cap dirà un dels números, i els jugadors de la rotllana de fora hauran de realitzar l’acció corresponent. El jugador que acabi l’últim, haurà de fer una volta extra a la rotllana.

Material: no requereix material.

Font: AEiG Sebastià Montraveta

 

Rugbi escolta

Unitats: LliD, RiNG, PiC i Trucs.

Objectius:

–          Fomentar l’activitat física i l’esport.

–          Fomentar el treball en equip.

Desenvolupament: comencem marcant un camp i fent 2 equips.  Tots els jugadors portaran el fulard penjant del cul. L’objectiu és fer arribar la pilota al camp contrari i plantar-la (deixar-la a terra sense tirar-la), llavors aconsegueixes un punt. Els jugadors atacants poden córrer avançant  amb la pilota a les mans, però només la poden passar endarrere. I els jugadors defensors per aconseguir la pilota només poden tallar les passades o bé, prendre el fulard del jugador que té la pilota en aquell moment. Si li roben el fulard al jugador que té la pilota, aquest ha de passar la pilota a l’altre equip i li tornen el fulard, llavors, ataca l’equip que abans defensava. Guanya qui fa més punts, i no es poden fer placatges!

Material: pilota i fulards.

Font: AEiG Sebastià Montraveta

 

Salta fulards

Unitats: totes.

Objectius:

–          Millorar la destresa motora.

Desenvolupament: es col·loquen, al terra, 3 fulards paral·lelament una mica separats.  Els nens i nenes es col·loquen en fila i hauran de saltar-los (cada fulard amb un peu). Al principi és fàcil, però cada vegada que ho ha fet tothom, s’agafen els fulards i es separen una mica més. Quan algú no pot saltar-ho s’elimina, i guanya la persona que ha pogut saltar més.

Material: 3 fulards.

Soldadet

Unitats: a partir de llops i daines.

Objectius:

–          Treballar en equip.

Desenvolupament: es separen les participants en 2 equips. A cada equip hi haurà un “capo” i els soldats que el protegeixen. Guanyarà l’equip que aconsegueixi matar al capità general contrari. . En aquest cas som uns 30 participants. Per tan farem 2 equips de 15. A cada equip hi haurà:

                – 1 capità general (núm. 5)

– 2 coronels (núm. 4)

– 3 comandants (núm. 3)

– 4 capitans (núm. 2)

– 5 soldadets (núm. 1)

Per repartir cada personatge entre els membres de l’equip ho pot fer fel cap aleatòriament o bé deixar que cada grup s’autoorganitzi. Cal escriure a la mà, el número corresponent al rang que té cadascú. (Hi haurà 5 persones que tindran el número 2 i que seran soldadets, 4 persones que duran el número 3…).  El joc consisteix en eliminar el capità general de l’equip contrari. És tan senzill com córrer pel camp de batalla, perseguir i reptar a un contrari. S’ensenyarà la mà i el número més gran és el guanyador. Segons el rang, es té un número més alt i per tant, un coronel guanya a la resta,  un comandant guanya als capitans, i soldats… si ens trobem amb algú del nostre mateix rang, farem pedra-paper-tisora. El vencedor estriparà el cor de paper del contrari i pot seguir endavant, el perdedor ha de tornar fins a la base on hi haurà un cap que li retornarà la vida (un nou cor de paper).

El “truc” està en que el capità general només pot ser eliminat pels soldadets. Així, l’important del joc, no és córrer a la babalà i enfrontar-se amb els enemics sinó pensar estratègies per defensar el capità general sense que la resta s’adonin de qui és. A l’hora de repartir els rangs, cal pensar ens les habilitats de cadascú i en com organitzarem l’esquadró.

Material: cors de paper.

Submarí

Unitats: CiF i LliD.

Objectius:

–          Millorar la confiança del grup.

–          Treballar la coordinació i atenció.

Desenvolupament: es fan grups d’entre 5 i 10 persones, i es col·loquen en fila amb les mans a les espatlles de la persona del davant. Totes les persones porten els ulls tapats excepte l’última, que serà qui ha de guiar el submarí. Per guiar, tocarà l’espatlla dreta per anar cap a la dreta, l’esquerra per anar a l’esquerra i ambdues per seguir recte. El guia tocarà a la penúltima persona, i aquesta haurà de transmetre el missatge a les persones del davant, i així consecutivament, fins arribar a la destinació.

Material: no requereix material.

Tinya abraçada / Tope love

Unitats: en funció del grup.

Objectius:

–          Millorar la confiança i cohesió de grup.

Desenvolupament: joc d’atrapar. Una persona atrapa i la resta es mouen lliurement pel terreny de joc. Per evitar que els atrapin s’ha de cridar “tinya abraçada” (o bé, tope love!!), i quedar-se amb els braços en forma d’abraçada. Per continuar jugant, els ha d’entrar una persona dins l’abraçada i fer-los un petó ( a gust de cada un).

Material: no requereix material.

Torre

Unitats: LliD i RiNg.

Objectius:

–          Fomentar el treball en equip.

Desenvolupament: es fan dos equips,  i consisteix en passar-se la pilota per fer-la arribar a un punt. En aquest cas el punt és una persona que se li ha d’aconseguir la pilota i que es pot anar movent. No es pot fer “perrito guardian” a la persona a la torre (persona que ha de rebre la pilota).

Material: material pilota i quelcom per distingir els equips.

Tortuguetes

Unitats: CiF.

Objectius:

–          Treballar la coordinació.

Desenvolupament: Hi ha una persona que para i la resta són tortuguetes. S’estableix una línia d’inici i una línia d’arribada. Les tortuguetes s’han de situar totes a la línia d’inici i, a quatre grapes, han d’aconseguir arribar a la línia d’arribada. Mentrestant la persona que para (un caçador) ha d’intentar caçar-les (tocar-les) aquesta persona va dreta, és a dir, no va a quatre grapes. Les tortugues per evitar ser tocades, s’han de posar esquena a terra i moure les potetes enlaire, quan vegin que el caçador s’allunya, poden continuar el seu recorregut. Si una tortugueta és caçada  ha de tornar a començar.

Material: no requereix material.

Tot s’hi val

Unitats: a partir de llops i daines.

Objectius:

–          Augmentar la confiança en el grup.

Desenvolupament: explicarem 2 versions. En la primera ens col·loquem tots en rotllana asseguts al terra, excepte una persona (la que para). Qui pari haurà de tocar el cap a algun jugador assegut, i llavors els jugadors del seu costat s’hauran d’aixecar i córrer (donar la volta per fora la rotllana i tornar), però com que la persona que para també donarà la volta per poder seure, una de les 3 persones no tindrà lloc per seure i haurà de tocar el cap d’algú altre, i així tota l’estona. Es diu tot s’hi val perquè per poder seure pots fer “trampes” (no pots córrer en sentit contrari ni passar per dins la rotllana) però pots agafar els rivals, tirar-los (intentar no fer mal), etc.

Material: no requereix material.

Vòlei asseguts amb la reixa baixa

Unitats: LliD, RiNg i PiC.

Objectius:

–          Fomentar el companyerisme.

–          Millorar l’atenció..

Desenvolupament: consisteix en jugar a vòlei però estant asseguts i baixant la reixa.

Material: reixa o cordill, i pilota de vòlei o una pilota tova.

Xit/ Shit

Unitats: CiF, LliD i RiNg.

Objectius:

–          Millorar la coordinació.

Desenvolupament: es fan 2 equips que es col·loquen cada un en una fila. Quan comença el joc, surten corrent el primer jugador de cada equip fent un recorregut concret (que el marcarà un cap: han d’anar corrent, passar per darrere el cap, i arribar fins l’altra fila). Cada cop que un jugador arribi a l’altra fila el seu equip guanya un punt. Ara bé, el recorregut s’ha de fer de tal manera que els jugadors dels dos equips s’hagin de creuar, i quan es creuin hauran de fer pedra-paper-tisores, el jugador que perd crida “xit!” per avisar el segon jugador del seu equip que comenci. Qui guanya continua el seu recorregut.

Variant: pots posar noms diferents als equips perquè quan cridin no es confonguin i no surti algun jugador de l’altre equip!

Material: no requereix material.

 

One reply on “Recull de jocs de córrer/d’exterior”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *