Recull de jocs de nit

 

Bandera

Unitats: LliD, RiNG, PiC i trucs.

Objectius:

–          Fomentar el treball en equip.

–          Aprendre a moure’s per l’espai.

Desenvolupament: es fan dos equips més o menys homogenis. S’estableixen els límits dels camps respectius (convé que entre una base i una altra hi hagi una certa distància i un terreny neutral).  Cada equip amaga la bandera algun lloc del seu camp.

Versió pinces: tots els jugadors porten una pinça de roba penjada al vestit (en un lloc visible i prèviament pactat) i quan entren a la base contrària, aquests miraran de treure-li la pinça. Si dos contrincants es troben en camp neutral, tots dos es poden intentar treure la pinça. Aquell jugador que perd la pinça és retingut i és portat al camp de presoners. Els presoners poden ser salvats per altres jugadors del seu equip que aconsegueixin arribar sense que li treguin la pinça.

Versió fulards: igual que l’anterior, però tots els nens i nenes porten el fulard penjant dels pantalons (com una cua) enlloc d’una pinça i quan es troben un de cada equip, fan lluita de fulards (se l’han d’intentar treure mútuament). Aquí podeu escollir que qui el tregui guanya i continua, i qui perd ha de tornar a la seva base per poder avançar; o bé, fer-ho igual que amb les pinces (camp de presoners)

 Guanya l’equip que primer s’apoderi de la bandera contrària. Si dóna temps es poden fer dues parts en el joc. Només es guanya quan la bandera s’ha tret de la base enemiga i l’has aconseguit portar a la seva base.

Es pot portar algun element per diferenciar un equip de l’altre (gomets, cara pintada…).

*Aquest joc també es pot fer de nit!

Material:

–          2 objectes per fer de bandera

–          Llanternes, lots o frontals si es fa de nit

Cercle d’objectes

Unitats: totes.

Objectius:

–          Saber passar desapercebut i sense fer soroll.

–          Aprendre a moure’s per l’espai.

Desenvolupament: Hi ha els caps dins un cercle al mig d’un camp. Els nenes i nenes es divideixen en equips. Els nens han d’aconseguir entrar al requadre dels caps sense que ells els identifiquin. Si ho aconsegueixen el cap li dona algun objectes. L’equip que aconsegueixi entrar més cops i que per conseqüent tingui més objectes, guanya.

Hi ha una altra versió que diu que a dins del requadre els caps tenen objectes, i que els nens s’hi han d’atansar proa per veure què hi ha, i tornar corrents a la seva base per dir als altres què hi han vist. L’equip que endevini més objectes guanya.

Quan un cap identifica un nen, aquest perd la vida (la dóna al cap que l’ha descobert), i ha de tornar a la base a que li’n donin una altra (poden ser estrelletes, macarrons)

Material: diferents objectes.

Font: AEiG Antoni Gaudí.

Connecta4

Unitats:  LliD, RiNg i PiC.

Objectius:

–          Treballar en equip.

–          Millorar la concentració.

–          Perdre la por a la foscor*.

Desenvolupament: es fan 2 equips equitatius. En un lloc del camp es col·loca la cartolina amb els requadres i els bolis. A partir d’aquí és semblant al joc de taula de quatre en ratlla: surten a l’hora un jugador de l’equip A i un de l’equip B, els dos han d’anar a la cartolina, marcar una casella, i tornar a la seva fila (I passar el relleu al segon jugador).  Un equip pot fer rodones i l’altre, creus. Guanya l’equip que aconsegueix fer 4 en ratlla a la cartolina. És important que hi hagi caps per comprovar que no fan trampes!

*Es pot fer de nit.

Material:

–          Una cartolina amb els quadrats dibuixats.

–          Dos bolígrafs.

Contrabandistes

Unitats: LliD i RiNg.

Objectius:

–          Aprendre a moure’s per l’espai.

–          Perdre la por a la foscor*.

Desenvolupament: marquem un camp gran i dividim els nens i nenes en dos equips equilibrats. El primer grup farà de contrabandistes i els hi donarem unes targetes amb una mercaderia escrita a cada targeta, que hauran de transportar (un electrodomèstic, uns paquets de sucre …). Es podran amagar la mercaderia, és a dir, la targeta, a la roba .L’objectiu serà creuar la frontera  sense que la policia els detecti. L’altre grup farà de policies, el seu objectiu és capturar els contrabandistes i trobar les mercaderies. Un cop agafat el contrabandista els policies només poden registrar-lo en tres llocs diferents  i només pot ser capturat una vegada. Si el policia troba la mercaderia la porta a la seva base, i el contrabandista anirà a la seva base a buscar-ne més. Després els que han fet de contrabandistes  faran de policies i els policies de contrabandistes. Guanya l’equip que passi més mercaderies més enllà de la frontera.

Variant: enlloc d’utilitzar targetes que facin de mercaderies, podem fer-ho amb macarrons.

*Es pot fer de nit!

Material: targetes o macarrons.

Cuca amagar

Unitats: totes.

Objectius:

–          Moure’s en l’espai.

–          Perdre la por (si es fa de nit).

Desenvolupament: un infant serà el parador (persona que atrapa). Aquesta comptarà fins a 100 (o 50 en funció de l’espai) amb els ulls tapats i des d’un lloc concret (casa) i  la resta s’amaguen.  Quan ha acabat de comptar es dirigeix a buscar els altres nens i nenes. Quan els ha trobat  a tots s’acaba el joc i para algú altre. Els que s’amaguen poden salvar-se si arriben a tocar a “casa” sense que els hagin atrapat.

Material: no requereix material.

Culleres

Unitats: CiF i LLiD.

Objectius:

–          Aprendre a moure’s per l’espai de nit.

–          Perdre la por a la foscor.

Desenvolupament: aquest joc consisteix en escampar moltes de culleres (el nombre de culleres en funció del nombre de participants) pel terreny on estem (pensat per exterior) i els nens i nenes hauran de trobar-les palpant el terra (ja que serà fosc i no podran portar frontal ni lot). El joc s’acaba quan s’han trobat totes les culleres, llavors es fa el recompte de qui en té més. Depèn del què vulgueu treballar podeu posar frases o pistes enganxats a les culleres, ja que així pot ser més motivant pels vostres infants. Un exemple és que poseu les frases del text de bona nit, i que després de trobar-les totes, les hagin d’ordenar i llegir-lo. Una altra cosa, és posar pistes a algunes culleres si han de desxifrar algun missatge, o bé, pistes que t’introdueixin l’eix de l’endemà al matí…Ja veieu que podeu adaptar-ho al vostre gust!

Material:

–          Culleres

–          Paper i bolígraf (si escau)

Empresaris, riu i peixos

Unitats: LliD i RiNg.

Objectius:

–          Aprendre a moure’s per l’espai de nit.

Desenvolupament:  tres grups: els empresaris, el riu i els peixos. Els empresaris contaminen el riu, el riu als peixos i els peixos als empresaris. Comença parant una persona (per exemple de l’equip dels empresaris), llavors, aquest ha d’aconseguir passar l’objecte contaminant (tros de xurro de piscina) a un membre del grup que els pertoqui (en aquest cas, el riu). La persona que té el xurro ha d’empaitar el grup pertinent, i si toca a una persona, us heu de posar a una distància de 5 metres i llençar el xurro. Si el toqueu, l’altre es queda l’objecte contaminant.

Per fer-lo més dinàmic quan es comença, enlloc de parar només una persona, poden parar-ne una de cada equip.

Material:

–          Xurro de piscina (o quelcom distintiu per tal que tothom sàpiga qui està contaminat).

–          Gomets de 3 colors diferents per diferenciar els equips (o bé, cada equip pot posar-se el fulard de manera diferent).

Font: AEiG Antoni Gaudí.

 

Far

Unitats: CiF, LliD, RiNg i PiC.

Objectius:

–          Perdre la por a la foscor.

–          Aprendre a moure’s per l’espai de nit.

Desenvolupament:  (amb lots). Hi ha un nen/cap que fa de pedra i està arronsat al terra. Un altre nen para i té un lot. Aquest  compta fins a 10, i mentrestant la resta de participants han de passar del lloc on eren (comencen al mateix lloc que la persona que para) a amagar-se darrere la pedra. Quan qui para ha comptat fins a 10, enfoca amb el lot amb l’objectiu d’identificar tots els que hi ha amagats darrere la pedra, a mesura que els va identificant aquests es van convertint en pedres i es posen en línia amb l’altra persona que fa de pedra. es va repetint la jugada tantes vegades com faci falta per a eliminar a tothom.

Material: un lot.

Font: AEiG Antoni Gaudí.

Globus

Unitats:CiF, LliD i RiNg. Però podeu adaptar-lo al vostre grup!

Objectius:

–          Perdre la por a la foscor.

–          Millorar la confiança en el grup.

Desenvolupament: es fan equips. Cada equip té un nombre limitat de globus. L’objectiu del joc és que no et petin el teu globus però aconseguir petar els dels altres equips. Quan a un nen se li peta el globus torna a la seva base i el reemplaça per un altre del que tinguin allà. Si un equip es queda sense globus ha perdut. Es juga en un bosc o similar, perquè els nens i nenes es puguin amagar.

Material: globus.

Matar el capo

Unitat: focaires, podeu intentar adaptar-lo a les vostres unitats!

Objectius:

–          Augmentar la confiança i coneixença del grup.

–          Millorar el treball en equip.

–          Planejar estratègies.

–          Crear una dinàmica de distensió pels focaires.

 

Desenvolupament: es divideix a tothom en grups de famílies(colors). L’objectiu del joc és matar al capo de la família enemiga. Cada família té un capo concret a matar i és perseguida per una altra família (fent un cercle d’enemistats). A més, cada família tindrà dues famílies neutrals, amb qui podrà decidir (això ha de sortir d’ells) si s’hi vol aliar o no.

Per a matar el capo, necessiten tenir com a mínim una arma, que els hi donaran els formadors un cop hagin aconseguit 10 vides de la seva família objectiu (10 vides = 1 arma).

Dinàmica del joc:

Vides: cada persona portarà un macarró (pintat amb el color de la seva família) amagat a una

part del cos (en cap forat corporal). És necessària per a poder matar a una altra persona i si la

perden, n’hauran d’anar a buscar una altra als formadors.

Rols: cada jugador té una cartolina del seu color que portarà doblegada i penjant del coll.

En ella hi diu la família a qui ataquen i s’hi explica el seu rol, que dóna algun avantatge i/o

inconvenient. En començar un combat s’ensenya quin rol es té.

Com s’aconsegueix l’arma: per aconseguir una arma han d’aconseguir 10 vides i, un cop les tenen, les han de dur als formadors. L’arma és personal i intransferible, és a dir, qui porta els 10 macarrons és qui es farà responsable de l’arma (els formadors s’apuntaran el nom de qui té l’arma perquè no puguin fer trampes) i només ell/a podrà matar el capo. S’ha de dur en un lloc visible.

Com es maten per aconseguir vides: s’inicia un combat quan es toca algú d’un altre grup i, abans de començar a registrar, la persona atacant ha de mostrar el seu macarró, conforme està viu. Hi ha dos tipus de combats:

  1. Si són famílies enemigues, la persona atacant pot buscar directament el macarró. El temps de registrament dependrà del rol de cadascú (per defecte, són 20 segons).
  2. Si són famílies neutrals, han de jugar a pedra-paper-tisores. Qui guanya té el dret de registrar a l’altre. El temps també depèn del rol de cadascú.

Com es mata el capo: un cop aconseguida l’arma, hauran de trobar el capo de la seva família objectiu (el capo es pot moure). En aquest cas, no cal que busquin cap macarró, el maten només tocant-lo. Qui el desafia li ha de mostrar l’arma i la seva vida.

Llista de rols:

  1. Capos: t’has d’amagar (pots anar canviant de lloc). No pots matar a ningú. Et maten si et toca un membre de la família enemiga que porta una arma.
  2. Bambino: pots registrar però mai et poden treure el macarró. Tampoc pots portar arma.
  3. Enamoratti: no pots matar ni ser mort per altres enamoratti i, si us trobeu, us heu de fer un petó. La resta tenen 20s per a registrar-te.
  4. Guardiani: quan t’ataquen, els enemics tenen la meitat de temps per registrar-te (10s).
  5. Mamma: pots portar 2 macarrons. Tenen 20s per a registrar-te.
  6. Siccario: pots registrar a les famílies neutrals directament; només has de fer pedra-papers –tisores contra els seus sicaris. Tenen 20s per a registrar-te.
  7. Tirattore: tens 10 segons més per registrar les teves víctimes (30s).

Font: jocs Fo.Ca 09-10, Demarcació de la Catalunya Central.

 

Pol·len i mel

Unitats: LLiD i RiNg.

Objectius:

–          Aprendre a moure’s per l’espai de nit.

Desenvolupament: hi ha 5 grups (5 cases) i han d’aconseguir pol·len per obtenir mel. Cada grup ha de buscar el pol·len en una base determinada. Si els grups es troben fan guerra de fulards per robar-se pol·len. Només es pot portar un pol·len per nen/a. El pol·len es porta a casa. Per aconseguir mel calen 4 pol·lens. Un cop els tens has d’anar a la casa dels óssos a canviar-los per mel. Si t’enxampen els óssos et poden registrar durant dos minuts i prendre’t els pol·lens que et trobin. Per altra banda, si et trobes insectes malignes (caps) pel camp de joc i t’agafen et poden portar a la teranyina (presó). Per salvar els membres del grup de la presó, els han de tocar els altres del grup. Guanya el grup que té més mel.

Material:

–          Pol·len (macarrons).

–          Mel (qualsevol altre material!).

Font: AEiG Antoni Gaudí.

Símbols

Unitats: CiF, LliD i RiNg.

Objectius:

–          Fomentar l’estratègia.

–          Treballar en equip.

–          Motivar a utilitzar l’atenció i la memòria.

Desenvolupament: la finalitat d’aquest joc és aconseguir el major nombre de símbols i aconseguir col·locar-los correctament en la quadricula. Quan acaba el joc es fa el recompte i l’equip que té més símbols ben col·locats guanya.

Es fan dos equips i cada grup té un mural amb una quadrícula on dins de cada quadre hi ha un símbol. Cada equip ha d’amagar el mural de manera que sigui de difícil accés. Al mateix lloc on amaguen el mural hi tindran una quadrícula petita on apuntaran els símbols del mural de l’altre equip. El joc consisteix en descobrir on és el mural de l’equip contrari i cada vegada que s’hi arriba s’ha d’intentar memoritzar (durant 10 segons) el màxim de símbols per tornar al lloc on tenim una quadrícula petita i apuntar-ho. Si ens atrapen pel camí, farem guerra de fulards i el que guanya pot seguir, i l’altre haurà de tornar al seu camp.

Material:

–          2 quadrícules grans amb els símbols.

–          2 quadrícules petites buides.

–          2 llapis..

Font: FoCa Catalunya Central.

Soldadet 

Unitats: a partir de llops i daines.

Objectius:

–          Treballar en equip.

Desenvolupament: es separen les participants en 2 equips. A cada equip hi haurà un “capo” i els soldats que el protegeixen. Guanyarà l’equip que aconsegueixi matar al capità general contrari. . En aquest cas som uns 30 participants. Per tan farem 2 equips de 15. A cada equip hi haurà:

                – 1 capità general (núm. 5)

– 2 coronels (núm. 4)

– 3 comandants (núm. 3)

– 4 capitans (núm. 2)

– 5 soldadets (núm. 1)

Per repartir cada personatge entre els membres de l’equip ho pot fer fel cap aleatòriament o bé deixar que cada grup s’autoorganitzi. Cal escriure a la mà, el número corresponent al rang que té cadascú. (Hi haurà 5 persones que tindran el número 2 i que seran soldadets, 4 persones que duran el número 3…).  El joc consisteix en eliminar el capità general de l’equip contrari. És tan senzill com córrer pel camp de batalla, perseguir i reptar a un contrari. S’ensenyarà la mà i el número més gran és el guanyador. Segons el rang, es té un número més alt i per tant, un coronel guanya a la resta,  un comandant guanya als capitans, i soldats… si ens trobem amb algú del nostre mateix rang, farem pedra-paper-tisora. El vencedor estriparà el cor de paper del contrari i pot seguir endavant, el perdedor ha de tornar fins a la base on hi haurà un cap que li retornarà la vida (un nou cor de paper).

El “truc” està en que el capità general només pot ser eliminat pels soldadets. Així, l’important del joc, no és córrer a la babalà i enfrontar-se amb els enemics sinó pensar estratègies per defensar el capità general sense que la resta s’adonin de qui és. A l’hora de repartir els rangs, cal pensar ens les habilitats de cadascú i en com organitzarem l’esquadró.

Material: cors de paper.

Xiulets

Unitats: totes (en funció de com sigui la vostra unitat).

Objectius:

–          Aprendre a guiar-se pel soroll.

–          Perdre la por a la foscor.

–          Aprendre a moure’s per l’espai de nit.

Desenvolupament: repartim els infants en grups i cada grup té una targeta amb una graella amb tantes caselles com caps amagats hi hagi. Els caps s’amaguen i van fent sonar un xiulet. Els infants busquen els caps i quan en troben un el cap els firma en una casella. Guanya l’equip que aconsegueixi més ràpid totes les firmes.

Material:

–          Targetes .

–          Rodoladors.

–          Xiulets.

Font: AEiG Antoni Gaudí.

One reply on “Recull de jocs de nit”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *